Echt Deutsch metóda | Echt Deutsch – inštitút nemeckého jazyka

Echt Deutsch – Echt nemčina!

Naučte sa nemecky hravou formou

Objednať infohodinu zdarma

Echt Deutsch je naša originálna metóda pre výučbu nemeckého jazyka hravou formou.

Základná myšlienka je jednoduchá – vyblázniť sa pri hre. Aby sme dosiahli optimálny proces zážitkového učenia nemčiny, trénujeme hravou formou pomocou metódy Echt Deutsch cez opakovanie a praktickú aplikáciu všetky aspekty jazyka: konverzáciu, porozumenie, slovíčka a gramatiku.

V Echt Deutsch metóde používame mnohé už známe koncepty, ale ostávame vždy pri hravej forme. Využívame konverzačné hry, slovné hry a duely, hádanky, interaktívne gramatické cvičenia, videá, rozhovory o knihách či filmoch alebo kvízy v nemeckom jazyku. Všetko prispôsobujeme úrovni študentov.

Vo výučbe Echt Deutsch metóda kladie dôraz na konverzáciu so skúsenými učiteľmi a lektormi, ktorí nevysvetľujú len gramatiku nemčiny, ale podávajú celkový obraz o nemeckej kultúre a životnom štýle.

V inštitúte POINTRED vyučujeme Echt Deutsch metódou už niekoľko rokov a skúsenosti sú u väčšiny študentov veľmi pozitívne. Študenti si veľmi rýchlo osvoja učivo a sú podporovaní v aktívnom učení hrami, mobilnými aplikáciami alebo multimediálnymi aktivitami.

Počas hodiny sa môže študent sám rozhodnúť, aké sú jeho špecifické požiadavky a priority, aby ho učenie bavilo. Naši skúsení lektori objavujú silné stránky alebo nedostatky v jazykových znalostiach študentov a dávajú typy na domáce jazykové tréningy.

Človek je prirodzene sociálny tvor, preto funguje aktívne učenie najlepšie vo dvojici, alebo skupine. Echt Deutsch metóda podporuje sociálny faktor pri výučbe.
Hraj sa, bav sa a konverzuj a vôbec si nevšimneš, že sa učíš nemčinu!

Metóda Echt Deutsch je ideálna nielen pre bežných študentov nemčiny ale aj pre firmy, školy, jazykové školy, učiteľov, študentov nemčiny, jazykové kaviarne, alebo aj pre rodinu doma.

Paul Dvorak, riaditeľ POINTRED, hovorí: Aby si sa naučil cudziu reč, nemusíš sa bifľovať, stačí ňou neustále hovoriť a mať úprimný záujem. Tak jednoduchý je koncept Echt Deutsch metódy.

Prihláste sa na kurz hneď teraz