Gramatika nemčiny pre anglicizmy:

Dnes je už bežné, že večer budete so svojou mamou “skypen”, že celú noc musíte pracovať na eseji, lebo zajtra je “Deadline” alebo ak váš “Computer” nefunguje, skúsite najskôr “die Kabel checken”. Taketo slová sa nazývajú v nemčine “Denglisch” aleboAnglizismus”.

 

  • ak anglicizmy zdomácneli riadia sa pravidlami nemeckého jazyka
  • podstatné mená prevzaté z angličtiny majú rod vyjadrený členom der, die, das a tvar množného čísla najčastejšie s koncovkou –s
  • keďže neexistujú presné pravidlá, je dobré učiť sa ich spolu s členom a tvarom množného čísla. Najmä pri týchto slovách je rod často ten istý, ako v slovenčine: der Computer, die Computer; der Song, die Songs
  • slovesá priberajú koncovku –(e)n: mailen – gemailt, scannen – gescannt, stylen –gestylt
  • pri používaní slov z angličtiny treba zvážiť ich opodstatnenie, a ak existuje nemecké slovo by sa malo použiť to, napr.: runterladen namiesto downloaden; die Tastatur namiesto das Keyboard

 

Mate ešte otazky? Vyskúšajte profesionálnych native speaker lektorov od POINTRED – Inštitút Nemeckého Jazyka!

 

Ďalšie príklady pre Anglicizmy v nemčine:

zoomen vergrößern
das Recycling die Wiederverwertung
der Service, -s die Dienstleistung, -en
der Song, -s das Lied, -er
das Event, -s die Veranstaltung, -en
die News, (Pluralwort) die Nachrichten
jojnen beitreten
die Power, (kein Plural) die Kraft, -e
posten veröffentlichen

 

Pesnička “Denglisch” (alebo anglicizmy v nemčine):

Cvičebný materiál pre Wise Guys – Denglisch

Napriklad slovo Brexit

Brexit/-exit: “exit”, lateinisch “herausgehen”.  -(e)xit entwickelt sich unter dem Eindruck des drohenden Grexit (Griechenland-(e)xit) zu einem produktiven Wortbildungselement mit der Bedeutung „Austritt/Ausschluss aus einer geo-politischen Einheit“ und kam bei der Wahl zum Anglizismus des Jahres 2015 auf den zweiten Platz. Als  die Entscheidung zum Austritt Großbritanniens fiel, war “Brexit” die logische Wortkombination.

 

Noch mehr Business-Deutsch oder Denglisch findest du hier:

http://www.www-kurs.de/denglisch.htm

 

Tvoj team POINTRED – Inštitút Nemeckého Jazyka